fbpx

home

 

 

 

Beleef Nachtkijkers in Bartlehiem!

BRING IN BESITE OAN ÚS PRIUWLOKAAL BOEK TICKETS VOOR NACHTKIJKERS

BIEREN

Us assortimint bestiet út seis basisbieren nei Belgyske styl plus in ryk tal seizoensbrousels en specials. Fierders meitsje wy bysûndere fetripe bieren, tink bygelyks oan in Tsjokke Stout dy't in jier lang op in rumfet ripe hat. En ferjit fansels net ús wylde, lichtsoere Bretttûne-bieren. Unike bieren dy't mei wylde gêst ta libben komme yn de tûneseal fan Broupleats Bartlehiem.

PRIUWLOKAAL

Proef onze bieren in ons prachtige proeflokaal in Bartlehiem. Buiten, aan het water, met een houtvuurtje erbij of binnen, te midden van de ketels en houten vaten. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag zijn we open en kun je bij ons heerlijke bieren drinken of bijvoorbeeld een proefplankje van 4 verschillende bieren bestellen. Uiteraard hebben we ook lekkere hapjes die uitstekend passen bij de bieren. Onze ruimte is ook zeer geschikt voor groepen en proeverijen op maat.

GRUTTE PIER

Grutte Pier hat syn namme te tankjen oan de manmoedige ferhalen fan Pier Gerlofs Donia, in frijheidsstrider en folkshold dy't om 1517 hinne Fryslân beskerme tsjin de Saksen en Hollanners. Tanksij syn ûnbidich grutte stal en boppeminsklike krêft waard er omdoopt ta Grutte Pier. In namme dy't stiet foar krêft, frijheid, ûnôfhinklikens, betrouberens en grutskens. Lykas ús bier.

BASIS BIEREN

BLÛN

WYTBIER

DÛBEL

TRIPEL

QUADRUPEL

SEIZOENSBIEREN & SPECIALS

MAITIIDSBIER

KRACHT IN DE NACHT

JÛKELBURD

meer specials…

WYLDE, LICHTSOERE BIEREN

Te namme Bretttûne stiet foar ús bierline dy't in wylde fergêsting ûndergien hat mei in Brettanomyces-gêst yn in Frânske ikenhouten tûne. Dit is in bysûnder type bier dat hast nearne broud wurdt. It natuerlike proses yn it houten fet, dêr't de bieren soms wol twa jier lizze te rypjen mei lokale yngrediïnten, laat ta bier mei in unike smaak dy't net wer te kopiearjen is. Mei oare wurden, 225 liter unyk bier!

BRETTTÛNE

FETRIPE

 FETRIPE BIEREN

Yilens hawwe wy in grutte samling ikehouten fetten dêr't dranken as whisky, bourbon of rum yn sitten hat. Us fetripe bieren ûntwikkelje sadwaande in komplekse smaak! Sjoch yn ús webwinkel hokker bieren der op dit stuit te krijen binne, of hokker oftst yn pre-order bestelle kinst.

OP DE HICHTE BLIUWE? MELD DY OAN FOAR DE NIJSBRIEF


BEKIJK OOK EENS ONZE SPECIALE EVENEMENTENKALENDER

BRING IN BESITE OAN ÚS PRIUWLOKAAL