fbpx

Special

Filters

Showing all 3 results

Sort By
Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets
 • Sale

  ELIKSER

  ELIKSER

  Grutte Pier wie yn syn tiid de grutste en sterkste man op ierde. Mei syn enoarme swurd ûnthalzge er mei gemak yn ien swaai seis Hollanners. De krêft dy't er dêrfoar nedich hie kaam út de leafde foar syn famylje, freonen en Fryslân.

  Der binne ek ferhalen dat er syn krêft ûntliende oan in eigenaardich drankje út in pittoresk Gallysk doarpke. Dat magyske drankje soe genêskundige eigenskippen hawwe en libbensfersterkjend wêze. De algemisten dy't dy dranken makken soenen ek oan de oarsprong stien hawwe fan it alderearste resept foar de Fryske drank 'Beerenburger'.

  De yngrediïnten fan dy dranken binne brûkt yn dit bier. Elikser is in Fryske Heldestout mei Boomsma Beerenburger en is sa krêftich dat dy mei de nedige hoedenens degustearre wurde moat.

  In donker bier mei smaken fan roastere mouten, drop, figen en rezinen.

  Skaaimerken:

  Unfiltere en boppegêstjend.

  Alkoholpersintaazje: 11,5%

  Skinktemperatuer: 10-13°C

  56 EBU

  360 EBC

  Rook: Laurier, moutich, kofje en donker fruit.

  Smaak: roastere mouten, drop, figen, beerenburchkrûden en rezinen.

  Mûlgefoel: droppich, plakkerich en licht byinoar lûkend.

  Neismaak: lang en smaakfol, drop, rezinen en ferwaarmjend.

  Tsiiskombinaasje: Gorgonzola, Stilton, Bastiaanse Blau, Roquefort, Limboarger Rommedoe, Beemster X-O, Berchtsiis, tige âlde Goudse, Fourme d'Ambert, Gorgonzola Dolce, Wolverlei Pyramide.

  3,8084,40
 • Sale

  FRYSKE BOEZEM

  FRYSKE BOEZEM

  De Friezen stride al iuwenlang tsjin it wetter troch terpen en diken oan te lizzen. Mar earst mei de útfining fan de Fryske boezem hawwe hja it wetter yn 'e stringen krigen. Dy boezems slane it oerstallich (rein)wetter op yn it hert fan 'e Fryske polders.

  De boezems jouwe libben oan Fryslân en de Friezen.

  Troch klimaatferoaring wurdt ús klimaat hieltiten wieter en steane de boezems faker ûnder druk.

  Rainbeer en Grutte Pier Brouwerij brouwe dizze Tripel mei Frysk reinwetter om in oade te bringen oan sawol ús ivige gefjocht tsjin it wetter as oan al dy prachtige Fryske boezems.

  Gjin rein, gjin bier.

  It resept foar dit bier is gelyk oan ús Grutte Pier Tripel, it iennichste ferskil is it reinwetter.

  Skaaimerken:

  Broud mei reinwetter.

  3 nôtetripel, ûnfiltere en boppegêstjend.

  Alkoholpersintaazje: 7,5%

  Skinktemperatuer: 7-8 °C

  29 EBU

  13 EBC

  Rook: sinesappel, mout, swiet justjes sitruseftich.

  Smaak: swiet, moutich, lichte hopbitter, lichtsoerich.

  Mûlgefoel: sêft mei koalsoerprikkeling, plakkerich en licht byinoar lûkend.

  Neismaak: krûdich, swietich, moutich, sinesappel, hopbitter.

  Tsiiskombinaasje: Munster mei kummel, Wolverlei pyramide, Manchego, Wylde weide (1 jier), Andiker skiep, Tomme de Savoie, Headammer.

  Headammer

  3,5077,70
 • Sale

  KRÊFT yn de NACHT 2020

  ,

  KRÊFT YN DE NACHT 2020

  De krêft fan Grutte Pier wie ûnbidich. Elke tsjinstanner wie syn kop al kwyt foar't er skrikke koe. De striid fan de Fryske folksheld hie plak yn 'e nacht. De krêft yn dy nachten is de ynspiraasje foar it bier 'Krêft yn de Nacht'. Dit bier fan de

  Grutte Pier Brouwerij is in krêft yn de nacht foar elk dy't 'm drinke sil. In donker bier mei smaken fan

  roastere mouten, drop, figen en rezinen.

  By it iepenjen fan 'e flesse sjocht it bier foar it earst it ljocht. De flesse is ljochtticht troch in matte laach en hat 12 moannen lein te rypjen op in koele lokaasje. Yn dy snuorje fan besinning ûndergie it bier in smaakevolúsje en ûntwikkele it syn krêft.

  Skaaimerken:

  Unfiltere en boppegêstjend.

  Alkoholpersintaazje: 10%

  Skinktemperatuer: 10-12 °C

  56 EBU

  360 EBC

  Rook: laurier, moutich, kofje en donker fruit.

  Smaak: roastere mouten, drop, figen en rezinen.

  Mûlgefoel: droppich, plakkerich en licht byinoar lûkend.

  Neismaak: lang en smaakfol, drop, rezinen en ferwaarmjend.

  Tsiiskombinaasje: Gorgonzola, Stilton, Bastiaanse Blau, Roquefort, Limboarger Rommedoe, Beemster X-O, Berchtsiis, tige âlde Goudse, Fourme d'Ambert, Gorgonzola Dolce, Wolverlei Pyramide.

  5,95132,00