fbpx

DE STRIJD VAN GRUTTE PIER

DE STRIJD VAN GRUTTE PIER

DE STRIJD VAN GRUTTE PIER

9,95

De strijd van Grutte Pier

It boek DE STRIJD VAN GRUTTE PIER giet oer it libben fan de boer Pier Gerlofs Donia, dy't belutsen rekke by de striid fan 'e Friezen tsjin de Saksyske (en letter) Hollânske oerhearsking fan Fryslân. Piers pleats waard yn 1515 ferwoastge troch Saksyske hierlingen en syn frou komt dêrby om it libben. Troch grime en wraaksucht dreaun giet Pier de striid oan mei de Saksers en de Hollanners. Syn grutte stal, it ûnbidige swurd en syn brute krêft soargje derfoar dat er al gau by freon en fijân bekend stiet as 'Grutte Pier'.

De tekeningen binne makke troch Alexander Russchen út Ljouwert, it senario en de ynkleuring binne dien troch Richard Bos út Wergea.

Utferkocht

Catégorie :
0000