fbpx

FETRIPE #10 KOARNWYN SAUTERNES

FETRIPE #10 KOARNWYN SAUTERNES

FETRIPE #10 KOARNWYN SAUTERNES

8,00

FETRIPE #10 KOARNWYN SAUTERNES

TINK DEROM: De Koarnwyn hat suver gjin koalsoer/skom. Ek al wie dat net de bedoeling, binne wy dochs tige ynnommen mei dit bier en fine wy it better as ferwachte. Wolst nettsjinsteande dyn pre-order ynlûke en dyn jild werom, stjoer dan in mailtsje nei karin@gruttepierbrouwerij.nl mei dêryn dyn bestelgegevens. 

Us Koarnwyn hat 8 moanne op in Sauternes-fet lein te rypjen.

Fetripe, of sa't hippe minsken it ek wol neame, barrel aged, is it rypjen fan bier op fetten dêr't earst in oare drank ynsitten hat lykas whisky, bourbon of rum. Dat jout it bier noch mear kompleksiteit en smaken fan fanylje, hout en de drank dy't fan orizjine yn it fet sitten hat.

Op foarried

Catégorie :
0000